O firmie

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości jest placówką oświatową niepubliczną, która działa na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie Nr. 39. Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.04/00129/2007.

[Czytaj]

———————————————————————————————————————————————————————————————————

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY – Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (wymiana prawa jazdy):

  •  kwalifikacja wstępna prawo jazdy C lub D
  •  szkolenia okresowe (Świadectwo Kwalifikacji kat. C i D)
  •  kwalifikacja uzupełniające

[Czytaj]

———————————————————————————————————————————————————————————————————

UPRAWNIENIA DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

  • kursy dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne(ADR)

KURS POCZĄTKOWY DLA KIEROWCÓW
WYMAGANIA
  • ukończone 21 lat,
  • zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach ( prawo jazdy )
UPRAWNIENIA
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną uprawnienia do:
– kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne – zgodnie z posiadanym zaświadczeniem,

CZAS TRWANIA

·  kurs podstawowy trwa 24 godziny (plus zajęcia praktyczne),
·  kurs specjalistyczny „cysterny” trwa 16 godzin(plus zajęcia praktyczne),