Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kursydla/www/configuration.php:1) in /home/kursydla/www/includes/joomla.php on line 1415
KursyDlaKierowców.pl | KRAJOWA AKADEMIA TRANSPORTU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Start
 
Start
 
     
Krajowa Akademia Transportu i Przedsibiorczoci
 Czytaj cao…

 

Jest placówk owiatow niepubliczn, która dziaa na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 z pó. zm.) i wpisu do ewidencji szkó i placówek niepublicznych  - zawiadczenie Nr. 39. Krajowa Akademia Transportu i Przedsibiorczoci jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzdu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.04/00129/2007. Firma nasza wspópracuje z firm Buch-Car z siedzib w Boniu pod Warszaw, która posiada wieloletnie dowiadczenie w organizacji i przeprowadzaniu profesjonalnych szkole, wspierana wiedz uznanych ekspertów. Szczególn rekomendacj jest udzia w szkoleniach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, Pastwowej Inspekcji Pracy, Policji i Stray Poarnej oraz wysokie oceny od naszych Klientów. Dajemy gwarancj najwyszej jakoci usug z zakresu szkole kierowców zawodowych. Oferta nasza obejmuje kompleksowe doradztwo, dostosowane do Pastwa indywidualnych i wymaganych prawem potrzeb. Moemy ponadto wspiera lub wyrczy Pastwa w skadaniu wyjanie przed organami pastwowymi. Pozwala to budowa Pastwa zaufanie i przywizanie do naszej firmy, stanowice dla nas najwysz warto. Czytaj cao…
 
KURSY DOKSZTACAJCE KIEROWCW WYKONUJCYCH TRANSPORT DROGOWY - wiadectwo Kwalifikacji Zawodowej

 

 

 

wiadectwo Kwalifikacji Zawodowej (wymiana prawa jazdy):
Czytaj cao…
 
Operator urawi (HDS, wieowych samojezdnych przenonych, przewonych i stacjonarnych )

 Cele szkolenia:

Uczestnik szkolenia po zakoczeniu kursu bdzie:
 - posiada podstawowe wiadomoci dotyczce dwignic,
 - zna warunki techniczne dozoru technicznego,
 - zna budow urawia,
 - zna sprzt podstawowy i pomocniczy,
 - zna zasady prawidowej eksploatacji urawia,
 - zna przepisy bhp obowizujce operatora urawia,
 - potrafi w sposób prawidowy i bezpieczny sterowa oraz dokonywa czynnoci roboczych urawiem.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje uprawnienia z Urzdu Dozoru Technicznego + zawiadczenie UE.

Czytaj cao…
 
Kursy na prawo jazdy
 
Czytaj cao…
Czytaj cao…
 
KURSY - ADR I DGSA
UPRAWNIENIA DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

  • kursy dla kierowców pojazdów przewocych towary niebezpieczne(ADR)

 
Czytaj cao…
Czytaj cao…
 
Szkolenie obejmujce przepisy czasu pracy i ustawy o transporcie drogowym
Obejmuje omówienie polskich i unijnych przepisów o czasie pracy kierowców zawodowych w ruchu krajowym i midzynarodowym w powizaniu z tachografami analogowymi i wykresówkami oraz z majcymi wej w ycie tachografami cyfrowymi i kartami tachograficznymi. Uczestnicy szkolenia bd równie bra udzia w praktycznym obliczaniu harmonogramów czasów pracy kierowców.

Czytaj cao…
 
KURSY INSTRUKTORW NAUKI JAZDY
•  KURS PODSTAWOWY NA INSTRUKTORA PRAWA JAZDY
•  KURS DODATKOWY NA INSTRUKTORA PRAWA JAZDY

TU ZDOBYWASZ NOWY ZAWÓD.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy do nauczania kandydatów na kierowców oraz kierowców. Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:


Czytaj cao…
 
SZKOLENIE NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Kurs CPC – dla PRZEWONIKÓW  I   SPEDYTORÓW  w transporcie drogowym

Uzyskujesz  wiedz niezbdn do prowadzenia firmy przewozowej lub spedycyjnej. Poznasz: konwencje AETR, ATP, CMR, TIR, wiedesk, INCOTERMS, ADR, zasady Prawa Pracy i zagadnienia socjalne wynikajce z obowizków pracodawcy i pracownika. Dowiesz si jak organizowa i zarzdza transportem, oraz jak przewozi osoby / adunki.
Czytaj cao…
 
Kurs dla diagnostw
DIAGNOSTA
Szkolenia przygotowujce do przeprowadzania bada technicznych pojazdów samochodowych, odpowiednio:
Diagnosta 1.(wg za. nr 1 cz. I)

Szkolenie dotyczce przeprowadzania okresowych bada technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidowoci dziaania poszczególnych zespoów i ukadów pojazdu, w szczególnoci pod wzgldem bezpieczestwa jazdy i ochrony rodowiska
Czytaj cao…
 
SZKOLENIE - TAXI
PRZYGOTOWUJCE DO EGZAMINU NA LICENCJE TAXI
Cel szkolenia: Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie licencji - prawa wykonywania zawodu kierowcy taksówki.
Czas trwania: 28 godziny, zajcia w 2 tygodnie od godz. 16.15 i 17.00 w ustalone dni
Czytaj cao…
 
SZKOLENIE UNO I LPG
napenianie i oprónianie zbiorników transportowych, oraz LPG
OBSUGA URZDZE DO NAPENIANIA I OPRÓNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH
kursy dozorowe z obsugi armatury, napeniania i opróniania cystern do transportu np. paliwa.
 
OPATA ZA SZKOLENIE CZNIE Z OPAT EGZAMINACYJN WYNOSI 500 z

Szkolenie trwa 2 dni - pierwszego dnia zajcia teoretyczne, drugiego dnia zajcia praktyczne. Koczy si egzaminem przed komisj TDT
Czytaj cao…
 
Kurs kwalifikacyjny dla kierowcw zawodowych - doskonalenie technik jazdy
Uzyskana wiedza pozwoli Ci profesjonalnie wykona zawód kierowcy. Poznasz i sprawdzisz jak dziaa ABS, ESP, RETARDER, i wiele innych systemów. Dowiesz si jak jedzi ekonomicznie i defensywnie, jak mocowa adunki.
Czytaj cao…
 
KIEROWCA WZKW JEZDNIOWYCH
Szkolenie kierowców wózków jezdniowych z napdem silnikowym w transporcie wewntrzzakadowym.  
Program szkolenia obejmuje midzy innymi niej wymienione tematy:

Czytaj cao…
 
Szkolenie konwojentw przewocych zwierzta
W myl przepisów  m.in. ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o ochronie zwierzt i ustawy o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierzt (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) oraz Rozporzdzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierzt podczas transportu i zwizanych z tym dziaa oraz zmieniajce dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporzdzenie (WE) nr 1255/97 kierowcy drogowi oraz osoby obsugujce opisani w art. 6 ust. 5 i art. 17 ust. 1 musz ukoczy szkolenie okrelone ust. 2 oraz zda egzamin przyjty przez waciwe wadze, które zapewni niezaleno egzaminatorów.


Czytaj cao…
 
Kontrola wykreswek i tachografw cyfrowych
Analiza danych z wykresówek, kart i tachografów cyfrowych – prowadzenie rozliczania   czasu pracy zatrudnionych kierowców pod kontem ewentualnej kontroli ITD. w przedsibiorstwie,
Czytaj cao…
 
Czas pracy kierowcw zawodowych
Szkolenie przeznaczone dla przewoników drogowych i kierowców zawodowych.

 Obejmuje omówienie polskich i unijnych przepisów o czasie pracy kierowców zawodowych w ruchu krajowym i midzynarodowym w powizaniu z tachografami analogowymi i wykresówkami oraz obowizujcymi ju tachografami cyfrowymi i kartami tachograficznymi. Uczestnicy szkolenia bd równie bra udzia w praktycznym obliczaniu harmonogramów czasów pracy kierowców.

Czytaj cao…
 
Szkolenie w zakresie tachografu cyfrowego,
Wychodzc naprzeciw potrzebom uytkowników, zarówno kierowców jak i przedsibiorców, prowadzimy szkolenia w zakresie obsugi tachografów cyfrowych. Szkolenia prowadzone s przez wykwalifikowany personel. Dysponujemy symulatorami wszystkich trzech tachografów dostpnych na rynku!!! Szkolenia odbywaj si w grupach nie wikszych ni 10 osób.
Czytaj cao…
 
Zasady prawidowego zaadunku pojazdw.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników zakadów produkcyjnych zajmujcych si zbytem towarów, przewoników drogowych i kierowców zawodowych. Obejmuje omówienie obowizujcych przepisów w zakresie zaadunku pojazdów i sposobów mocowania adunków oraz zapoznanie uczestników szkolenia z ca procedur prawidowego zaadunku pojazdu samochodowego.

Czytaj cao…
 
KURS DGSA dla Doradcw ds. bezpieczestwa w transporcie towarw niebezpiecznych
Ustawa z dnia 28 padziernika 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych / Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r. - rozdzia 4 - nadzór i kontrola / nakada na przedsibiorstwo oraz inny podmiot wykonujcy przewóz towarów niebezpiecznych lub zwizany z tym przewozem zaadunek lub rozadunek, obowizek zatrudni doradc ds. bezpieczestwa - od 1 stycznia 2003r.
 Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukoczone 21 lat, posiadanie wyszego wyksztacenia i osoba nie bya karana za przestpstwa umylne.

Czytaj cao…
 
i inne :
  • Seminarium CPC dla firm transportowych - krajowy przewóz rzeczy i osób
  • Seminarium CPC dla firm transportowych - midzynarodowy przewóz rzeczy i osób
  • Kurs kompetencji zawodowych przewoników drogowych CPC.
  • Warsztaty dla trenerów prowadzcych kursy doksztacajce w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy
  • Obsuga myjni samochodowej.doc
  • Odpowiedzialno przewonika w transporcie drogowym.doc
  • Ubezpieczenia w transporcie drogowym.doc
  • transportowe doradztwo prawne w sporach z organami adminis.doc
 
   
   
 
kursydlakierowcow.pl | zaprojektowane przez abcdelta.pl