Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych, oraz LPG
OBSŁUGA URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH
Kursy dozorowe z obsługi armatury, napełniania i opróżniania cystern do transportu np. paliwa.

OPŁATA ZA SZKOLENIE ŁĄCZNIE Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ WYNOSI 500 zł

Szkolenie trwa 2 dni – pierwszego dnia zajęcia teoretyczne, drugiego dnia zajęcia praktyczne. Kończy się egzaminem przed komisją TDT

Kurs ma na celu przygotowanie osób do pracy zajmujących się obsługą urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Celem szkolenia jest zapoznanie osób z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych jak również przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Program szkolenia obejmuje 13 godzin – 10 godzin wykładów i 3 godzin zajęć praktycznych – uzgodnione z TDT w Gdańsku. ( Dz. U. Nr 79, poz. 849 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych).

________________________________________

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH GAZEM SKROPLONYM (LPG)

Kursy dozorowe z zakresu napełniania gazem skroplonym LPG zbiorników w pojazdach samochodowych (stacje paliw LPG itp.)

OPŁATA ZA SZKOLENIE ŁĄCZNIE Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ WYNOSI 500 zł

Szkolenie trwa 2 dni – pierwszego dnia zajęcia teoretyczne, drugiego dnia zajęcia praktyczne. Kończy się egzaminem przed komisją TDT.
…………………..
Kurs ma na celu przygotowanie osób do pracy zajmujących się obsług urządzeń do napełniania zbiorników pojazdów samochodowych przystosowanych do zasilania gazem – LPG.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i wyuczenie praktyczne w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – obsługi urządzeń stacji paliw służących do napełniania zbiorników w pojazdach samochodowych przystosowanych do zasilania gazem skroplonym – LPG oraz jednocześnie przygotowania słuchaczy do egzaminu przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego w Bydgoszczy.

Program szkolenia obejmuje 13 godzin – 10 godzin wykładów i 1 godziną zajęć praktycznych – uzgodnione z TDT w Gdańsku .

( Dz. U. Nr 79, poz. 849 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych).
UPRAWNIENIA DO NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW – LPG WYDAWANE SĄ BEZTERMINOWO.