KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA:

Do odbycia kwalifikacji są zobowiązani kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy :

  • kategorii C1, C1+E, C, C+E po 10 września 2009 roku

  • kategorii D1, D1+E, D, D+E po 10 września 2008 roku

Czas trwania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: 140 godzin!!!

Kontakt i szczegółowe informacje: