KWALIFIKACJA WSTĘPNA:

Do odbycia kwalifikacji są zobowiązani kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy :

  • kategorii C1, C1+E, C, C+E po 10 września 2009 roku
  • kategorii D1, D1+E, D, D+E po 10 września 2008 roku

Czas trwania szkolenia:

  • 280 godzin ( zajęcia teoretyczne, praktyczne w ruchu drogowym i specjalistyczne)

NOWOŚĆ!!! KWALIFIKACJA PRZYSPIESZONA 140 GODZIN. SPRAWDŹ !!!

Kontakt i szczegółowe informacje:

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem przeprowadzanym w naszym ośrodku. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru. Sprawdź poniżej przykładowy test na kwalifikację wstępną.

Kwalifikacja wstępna w Akademii to:

  • stała cena bez ukrytych kosztów
  • wszystkie zajęcia i egzamin na miejscu
  • pomoce i materiały dydaktyczne do kwalifikacji wstępnej, przydatne również w póżniejszej pracy jako kierowca zawodowy
  • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej wydawane na miejscu w dniu egzaminu
  • po ukończeniu kwalifikacji pomoc w pracy kierowcy zawodowego (kontrola dokumentów, pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych)
  • profesjonalna kadra i nowoczesny sprzęt dydaktyczny
  • pomoc w zdobyciu zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego dla kierowców zawodowych