DAF LF 55  (identyczny jak na egzaminie) z przyczepą typu ‚TANDEM’
________________________________________

WYMAGANIA do przyjęcia na kurs:
1.    posiadanie prawa jazdy kategorii C, lub zdany egzamin na tą kategorią,
2.    wiek na kategorią E do C – ukończone 21 lat lub 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną,
3.    odpowiedni stan zdrowia

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:
1.    kserokopia prawa jazdy kat C, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie tej kategorii,
2.    orzeczenie lekarskie jeżeli posiadane badanie na kat. C utraciło ważność. lub ksero badania na kat C jeżeli badanie jest jeszcze ważne.

UPRAWNIENIA uzyskiwane po ukończeniu szkolenia:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD-zie, uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepami,

CZAS TRWANIA szkolenia:
1.   zajęcia teoretyczne minimum 20 godzin ,
2.    zajęcia praktyczne 25 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala się je indywidualne z instruktorem,

RODZAJ SZKOLENIA
1.    zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 20 godzin), słuchacz ma obowiązek odbyć szkolenie teoretyczne ale nie zdaje egzaminu z części teoretycznej w WORD-zie,
2.    zajęcia praktyczne – jazdy samochodem marki DAF LF 55   z przyczepą tandem(zestaw jest identyczny jak na egzaminie w WORD-zie) , prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu drogowym w mieście i poza miastem,

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00