Autobus Mercedes oraz Autosan (identyczny jak na egzaminie)

________________________________________________

WYMAGANIA
•    wiek na kategorię D – ukończone 24 lata (21 dla osób, które ukończyły kwalifikacje wstępna)
•    odpowiedni stan zdrowia,

DOKUMENTY wymagane do przyjęcia na kurs
•    orzeczenie lekarskie, możliwe do uzyskania na miejscu w siedzibie Akademii,
•    kopia prawa jazdy kategorii B, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie na kat. B,

UPRAWNIENIA
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD-zie, uprawnia do kierowania autobusem , ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (bez przyczep),

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne minimum 20

•    zajęcia praktyczne 60 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala się je indywidualnie z instruktorem,

RODZAJ SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie  (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 20 godzin),
•    zajęcia praktyczne – jazdy autobusem (identycznym jak na egzaminie w WORD-zie) , prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu drogowym w  mieście i poza miastem,

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00