Szkolenie kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrz zakładowym.
Program szkolenia obejmuje między innymi niżej wymienione tematy:

•    Typy stosowanych wózków jezdniowych
•    Budowa wózka
•    Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
•    Czynności związane z wymianą butli gazowej w wózkach zasilanych gazem
•    Czynności operatora w czasie pracy wózkami
•     Wiadomości z zakresu ładunków
•     Wiadomości z zakresu BHP
•     Praktyczna nauka jazdy.
•     Wiadomości o dozorze technicznym.
•  Warunki przyjęcia na szkolenie:
•  Wykształcenie: minimum – szkoła podstawowa
•  Wiek: 18 lat
•  Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
•  Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

Uczestnicy szkolenia po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów końcowych otrzymują:
ZAŚWIADCZENIE
O UKOŃCZENIU KURSU
DLA KIEROWCÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
oraz
ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE
WÓZKAMI JEZDNIOWYMI
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Ceny kursów:
•  Kierowca wózków jezdniowych napędzanych – 350zł
•  Wymiana butli gazowych w wózkach zasilanych gazem – 200zł

Szkolenie przygotowujące do obsługi i eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Program szkolenia obejmuje między innymi niżej wymienione tematy:
o    Typy stosowanych wózków jezdniowych
o    Budowa wózka
o    Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
o    Czynności związane z wymianą butli gazowej w wózkach zasilanych gazem
o    Czynności operatora w czasie pracy wózkami
o    Wiadomości z zakresu prac załadowczych i wyładowczych.
o    Wiadomości z zakresu BHP
o    Praktyczna nauka jazdy.

ZEZWOLENIE NA KIEROWANIE WÓZKAMI JEZDNIOWYMI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM – otrzymują uczestnicy szkolenia po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów końcowych.