DAF LF 55 (identyczny jak na egzaminie) oraz MAN 12-240 TGL
___________________WYMAGANIA_____________________
•    wiek na kategorią C – ukończone 21 lat lub 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną
•    odpowiedni stan zdrowia,DOKUMENTY:
•    orzeczenie lekarskie, mozliwe do uzyskania na miejscu w siedzibie Akademii,
•    kopia prawa jazdy kategorii B, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie na kat. B,
Do zapisu niezbędny jest  numer identyfikacyjny pobrany z odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji oraz badania psychotechniczne.
UPRAWNIENIA
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD-zie, uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (bez przyczep),CZAS TRWANIA SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne minimum 20 godzin

•    zajęcia praktyczne 30 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala sie je indywidualnie z instruktorem,

RODZAJ SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie  (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 20 godzin),
•    zajęcia praktyczne – jazdy samochodem marki  DAF LF 55  (identyczny jak na egzaminie) oraz MAN 12-240 TGL  , prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu drogowym w  mieście i poza miastem,

 

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00