DIAGNOSTA
Szkolenia przygotowujące do przeprowadzania badań technicznych pojazdów samochodowych, odpowiednio:
Diagnosta 1.(wg zał. nr 1 cz. I)

Szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

 

Diagnosta 2.(wg zał. nr 1 cz. II)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

Diagnosta 3.(wg zał. nr 1 cz. III)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych
pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

Diagnosta 4.(wg zał. nr 1 cz. IV)

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

Diagnosta 5.(wg zał. nr 1 cz. V)
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów:
•    związanych z pierwszym badaniem technicznym pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
•    pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostą, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
•    marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi
Szkolenia realizowane są zgodnie z programami zawartymi w Rozporządzeniu MINISTRA INFRASTRUKTURY dnia 4 listopada 2004r. – w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246 poz. 2468 i 2469 z 2004r.)
Szkolenia są realizowane we Włocławku: – część teoretyczna w siedzibie Akademii  – część praktyczna na terenie firmy: „Eurotranschem”  – 87-800 Włocławek ul. Toruńska 222, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

________________________________________
Ceny szkoleń:
DIAGNOSTA 1 – wg załącznika nr 1 część I   –  750,00zł
DIAGNOSTA 2 – wg załącznika nr 1 część II  –  200,00zł
DIAGNOSTA 3 – wg załącznika nr 1 część III –  300,00zł
DIAGNOSTA 4 – wg załącznika nr 1 część IV  –  250,00zł
DIAGNOSTA 5 – wg załącznika nr 1 część V   –  300,00zł
DIAGNOSTA   –           całość             – 1800,00zł
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują rachunki.

PROWADZENIE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW I PRZYCZEP (DIAGNOSTA)
Czas trwania:
1) kurs podstawowy – 51 h
2) kurs rozszerzający uprawnienia do badania
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
oraz dla pojazdów pierwszy raz rejestrowanych w kraju – 19 h
3) kurs specjalistyczny – 21 h
4) kurs na autobusy – 9 h
5) kurs uzupełniający – 16 h
Wymagania:
– wykształcenie wyższe techniczne i 1 rok praktyki,
– wykształcenie średnie techniczne i 3 lata praktyki
Zapewniamy:
fachową i doświadczoną kadrę.