POJAZDY:
– Kia Picatno
WYMAGANIA:
– wiek na kategorią B – 18 lat ( kurs można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku),
– odpowiedni stan zdrowia
DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KURS:
– orzeczenie lekarskie,
– dokument tożsamości
Do zapisu niezbędny jest  numer identyfikacyjny pobrany z odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji.
UPRAWNIENIA:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD, uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t( z wyjątkiem autobusu lub motocykla) oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (bez przyczep).
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
– zajęcia teoretyczne minimum 30 godzin,

– zajęcia praktyczne minimum 30 godzin (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)

FORMY SZKOLENIA:
-zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD(o ich ilości decyduje słuchacz minimum 30 godzin),
-zajęcia praktyczne jazdy samochodem Kia Picanto (identyczną jak na egzaminie w WORD), prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu miejskim, na trasach egzaminacyjnych  oraz na drogach poza terenem zabudowanym.

• SYMULATOR!

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00