Szkolenie okresowe jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców zawodowych. Termin jego ukończenia jest zależny od daty wydania prawa jazdy odpowiednio kategorii C lub D.

Tabela przedstawiająca terminy wymiany prawa jazdy :

             DATA WYDANIA PRAWA JAZDY               TERMIN WYMIANY
 •  kategoria C do 31.12.1980r.
 •  kategoria D do 31.12.1990r.
 •  10.09.2010r.
 •  kategoria C do 31.12.1995r.
 •  kategoria D do 31.12.2000r.
 •  10.09.2011r.
 •  kategoria C do 31.12.2000r.
 •  kategoria D do 31.12.2005r.
 •  10.09.2012r.
 •  kategoria C do 31.12.2005r.
 •  kategoria D do 31.12.2008r.
 •  10.09.2013r.
 •  kategoria C do 31.12.2009r.
 •  10.09.2014r.

Badania psychotechniczne i lekarskie wykonujemy po kursie dokształcającym!!!

Tematy omawiane na szkoleniu okresowym to:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • i wiele innych