PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA LICENCJE TAXI
Cel szkolenia: Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie licencji – prawa wykonywania zawodu kierowcy taksówki.
Czas trwania: 28 godziny, zajęcia w 2 tygodnie od godz. 16.15 i 17.00 w ustalone dni

Cena za szkolenie: 250 zł

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

I. Przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką – 9 godz.

– Przepisy o transporcie drogowym (krajowy transport drogowy, licencjonowanie transportu drogowego taksówką) – 3 godz.
– Przepisy prawa przewozowego – 1 godz.
– Przepisy o ruchu drogowym (znaki i sygnały drogowe, wyposażenie pojazdu używanego jako taksówka osobowa) – 4 godz.
– Przepisy metrologiczne o taksometrach – 1 godz.

II. Przepisy prawa miejscowego – 5 godz.

– Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami – 2 godz. 2. Ceny, w tym ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – 2 godz.
– Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposazenie – 1 godz.

III. Zagadnienia z topografii miejsca prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej. – 6 godz.

IV. Wybrane zagadnienia podatkowe – 2 godz.

– Ordynacja podatkowa obowiązujące formy opodatkowania,
– Cennik usług,
– Rachunki,

V. Wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy – 3 godz.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz kultura obsługi pasażera – 2 godz.

VII. Organy kontroli, zasady postępowania – 1 godz. (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska, organy celne, Straż Graniczna, zarządy dróg, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa)

Razem 28 godz.