POJAZDY:
– Yamaha YBR 250
– Yamaha YBR 125
– Suzuki GN 250

WYMAGANIA:
– wiek na kategorię A – ukończone 24 lata (20 lat, jeżeli osoba posiada co najmniej od 2 lat kategorią A2),

– wiek na kategorię A1 – ukończone 16 lat (zgoda rodziców lub opiekunów),
– odpowiedni stan zdrowia
DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KURS:
– zgoda rodziców lub opiekunów,
– orzeczenie lekarskie

Do zapisu niezbędny jest  numer identyfikacyjny pobrany z odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
– zajęcia teoretyczne minimum 30 godzin,

– zajęcia praktyczne minimum 20 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala się je indywidualne z instruktorem

FORMY SZKOLENIA:
– zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 30 godzin),
– zajęcia praktyczne ( minimum 20 godzin) jazdy motocyklami marki Yamaha YBR 250,Yamaha YBR 125 i SUZUKI GN 250 , GN 125 (identyczne jak na egzaminie w WORD), prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu miejskim, na trasie egzaminacyjnej.

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00