KWALIFIKACJA WSTĘPNA:

Do odbycia kwalifikacji są zobowiązani kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy :

 • kategorii C1, C1+E, C, C+E po 10 września 2009 roku

 • kategorii D1, D1+E, D, D+E po 10 września 2008 roku

Kurs trwa:

              – kwalifikacja wstępna – 280 godzin

              – kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin

Zajęcia są prowadzone w miejscu najdogodniejszym dla Państwa potrzeb.Terminy ustalane są w konsultacji z daną grupą.

Podczas zajęć na kursie kwalifikacji wstępnej  zdobywamy wszystkie niezbędne informacje potrzebne w bezpiecznej i efektywnej pracy kierowcy zawodowego.

Tematy omawiane podczas kursu kwalifikacji wstępnej dla  prawa jazdy kategorii C i D :

 • Charakterystyka i optymalne wykorzystanie układu przeniesienia napędu.
 • Charakterystyka techniczna i sposób działania urządzeń służących bezpieczeństwu.
 • Społeczne uwarunkowania transportu drogowego.
 • Wypadki na drodze i w pracy.
 • Zapobieganie przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
 • Zapobieganie zagrożeniom fizycznym.
 • Predyspozycje fizyczne i psychiczne w zawodzie kierowcy.
 • Ocena sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych.
 • Kierowca a wizerunek przewoźnika.
 • Załadunek pojazdu – wymogi BHP i zasady prawidłowego użytkowania pojazdu.
 • Jazda samochodem ciężarowym – zużycie paliwa i bezpieczeństwo.
 • Przepisy regulujące przewóz towarów.
 • Uwarunkowania ekonomiczne przewozu drogowego i organizacji rynku.


Tematy omawiane podczas kursu kwalifikacji wstępnej dla  prawa jazdy kategorii D :

 • Jazda autobusem – zużycie paliwa i bezpieczeństwo.
 • Komfort i bezpieczeństwo pasażerów.
 • Równomierne obciążenie autobusu – wymogi BHP i zasady prawidłowego użytkowania pojazdu.
 • Przepisy regulujące przewóz pasażerów.
 • Uwarunkowania ekonomiczne pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku.