UPRAWNIENIA DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

  • kursy dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne(ADR)

KURS POCZĄTKOWY DLA KIEROWCÓW
WYMAGANIA
  • ukończone 21 lat,
  • zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach ( prawo jazdy )
UPRAWNIENIA
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną uprawnienia do:
– kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne – zgodnie z posiadanym zaświadczeniem,

CZAS TRWANIA

·  kurs podstawowy trwa 24 godziny (plus zajęcia praktyczne),
·  kurs specjalistyczny „cysterny” trwa 16 godzin(plus zajęcia praktyczne),
·  kurs specjalistyczny „klasa 1” trwa 8 godzin,
·  kurs specjalistyczny „klasa 7” trwa 8 godzin,

FORMA SZKOLENIA
– zajęcia teoretyczne: wykłady, ćwiczenia , konsultacje i pokazy,
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców m.in. inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

 

 

 

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DOSKONALĄCY

WYMAGANIA
-posiadanie ważnego zaświadczenia ADR,

DOKUMENTY

-zaświadczenie ADR (do wglądu),

UPRAWNIENIA
Przedłużenie posiadanych uprawnień wynikających z zaświadczenia ADR na okres dalszych pięciu lat,

CZAS TRWANIA

·   kurs podstawowy trwa 16 godzin,

·   kurs specjalistyczny „cysterny” trwa 8 godzin,

·   kurs specjalistyczny „klasa 1” trwa 5 godzin,

·   kurs specjalistyczny „klasa 7” trwa 5 godzin,

FORMA SZKOLENIA

·   zajęcia teoretyczne wykłady, ćwiczenia , konsultacje i pokazy,

·   omówienie aktualnych przepisów,

·   zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców m.in. inspektorów inspekcji transportu drogowego

KONTAKT: