Tytuł pozycji

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY – Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej
KURSY – ADR I DGSA
KURS DGSA dla Doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
SZKOLENIE UNO I LPG
Czas pracy kierowców zawodowych
Kontrola wykresówek i tachografów cyfrowych
Szkolenie konwojentów przewożących zwierzęta
KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
KURSY INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY
Kursy na prawo jazdy
Kurs kwalifikacyjny dla kierowców zawodowych – doskonalenie technik jazdy
Kurs dla diagnostów
SZKOLENIE NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
Szkolenie obejmujące przepisy czasu pracy i ustawy o transporcie drogowym
SZKOLENIE – TAXI
Szkolenie w zakresie tachografu cyfrowego,
Zasady prawidłowego załadunku pojazdów.
i inne :
Operator żurawi (HDS, wieżowych samojezdnych przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych )
Kwalifikacja wstępna
Szkolenie okresowe Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej
Kwalifikacja przyspieszona
Kursy dokształcające-szkolenie okresowe
Kwalifikacja wstępna informacje