Obejmuje omówienie polskich i unijnych przepisów o czasie pracy kierowców zawodowych w ruchu krajowym i międzynarodowym w powiązaniu z tachografami analogowymi i wykresówkami oraz z mającymi wejść w życie tachografami cyfrowymi i kartami tachograficznymi. Uczestnicy szkolenia będą również brać udział w praktycznym obliczaniu harmonogramów czasów pracy kierowców.

– Czas pracy kierowcy – w odniesieniu do norm dot. wymaganych odpoczynków dziennych i tygodniowych, przerw oraz maksymalnych czasów prowadzenia pojazdu: zmiana przepisów od kwietnia 2007r. (Rozporządzenia WE 561/2006), omówienie różnic – Rozporządzenia Rady EWG Nr 3820/85 i Rozporządzenia WE 561/2006, ustawy o czasie pracy kierowców, Tachograf cyfrowy – wymogi dot. instalacji oraz zasad przechowywania danych przez przedsiębiorcę oraz umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

-Ponadto omówienie przepisów ustawy o transporcie drogowym: uprawnienia organów kontrolnych, w tym: konsekwencje niespełnienia wymagać ustawowych koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego, zasady ewentualnego wykorzystania przez organy wyników kontroli na drodze i w firmie do formułowania wniosków o cofnięcie uprawnień przewozowych, dokumenty wymagane przy kontroli na drodze i firmie (odpowiedzialność za ujawnianie naruszenia w tym zakresie kierowcy i przedsiębiorcy), dokumentacja związana z pracą kierowcy.