Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, zarówno kierowców jak i przedsiębiorców, prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi tachografów cyfrowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany personel. Dysponujemy symulatorami wszystkich trzech tachografów dostępnych na rynku!!! Szkolenia odbywają się w grupach nie większych niż 10 osób.
Program szkolenia dla przedsiębiorstw:
•    Podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych
•    Obowiązki przedsiębiorstw transportowych związane z użytkowaniem tachografu cyfrowego
•    Budowa i obsługa tachografu cyfrowego
•    Elektroniczne karty do tachografu
•    Język piktogramów
•    Wydruki z tachografów dokumentujące czynności kierowcy oraz zdarzenia i usterki
•    Ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu i analizy wydruków
•    Prezentacja przykładowego oprogramowania do obsługi tachografów cyfrowych
Nasze szkolenia pozwalają na prawidłową obsługę i pełne wykorzystanie możliwości jakie daje tachograf cyfrowy.Szkolenie trwa 16 godzin (dwa dni). Harmonogram szkolenia dostępny jest na Państwa życzenie – prosimy o kontakt