Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych / Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r. – rozdział 4 – nadzór i kontrola / nakłada na przedsiębiorstwo oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, obowiązek zatrudnić doradcę ds. bezpieczeństwa – od 1 stycznia 2003r.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończone 21 lat, posiadanie wyższego wykształcenia i osoba nie była karana za przestępstwa umyślne.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.
Uzyskujesz międzynarodowe uprawnienia pozwalające doradzą firmom transportowym zobowiązanym do wyznaczenia doradcy zgodnie z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Poznasz zasady: klasyfikacji towarów w oparciu o kryteria ONZ, doboru opakowań, sporządzania dokumentacji, doboru cysterny i pojazdu oraz wiele innych. Uczestnicy szkoleń otrzymuję unikalne materiały szkoleniowe oparte na najlepszych standardach europejskich. Prezentacje komputerowe i filmy pozwalają uatrakcyjnić zajęcia. Kurs podstawowy trwa 6 dni / dokształcający 3 dni. Wykłady od 9:00 do 16:00. Zapewniamy ponadto serwis kawowy. Cena kursu 1.800 zł / 900 zł. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców m.in. inspektorów inspekcji transportu drogowego. Cena nie zawiera: opłaty za EGZAMIN  PAŃSTWOWY przeprowadzany przez ITD i przepisów ADR.