• KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII A i A1
POJAZDY:
– Yamaha YBR 250
– Yamaha YBR 125
– Suzuki GN 250

WYMAGANIA:
– wiek na kategorię A – ukończone 24 lata (20 lat, jeżeli osoba posiada co najmniej od 2 lat kategorią A2),

– wiek na kategorię A1 – ukończone 16 lat (zgoda rodziców lub opiekunów),
– odpowiedni stan zdrowia
DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KURS:
– zgoda rodziców lub opiekunów,
– orzeczenie lekarskie

Do zapisu niezbędny jest  numer identyfikacyjny pobrany z odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
– zajęcia teoretyczne minimum 30 godzin,

– zajęcia praktyczne minimum 20 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala się je indywidualne z instruktorem

FORMY SZKOLENIA:
– zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 30 godzin),
– zajęcia praktyczne ( minimum 20 godzin) jazdy motocyklami marki Yamaha YBR 250,Yamaha YBR 125 i SUZUKI GN 250 , GN 125 (identyczne jak na egzaminie w WORD), prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu miejskim, na trasie egzaminacyjnej.

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00
  • KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII  B

 

POJAZDY:
– Kia Picatno
WYMAGANIA:
– wiek na kategorią B – 18 lat ( kurs można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku),
– odpowiedni stan zdrowia
DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA KURS:
– orzeczenie lekarskie,
– dokument tożsamości
Do zapisu niezbędny jest  numer identyfikacyjny pobrany z odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji.
UPRAWNIENIA:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD, uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t( z wyjątkiem autobusu lub motocykla) oraz ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (bez przyczep).
CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
– zajęcia teoretyczne minimum 30 godzin,

– zajęcia praktyczne minimum 30 godzin (terminy uzgadniane indywidualnie z instruktorem)

FORMY SZKOLENIA:
-zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD(o ich ilości decyduje słuchacz minimum 30 godzin),
-zajęcia praktyczne jazdy samochodem Kia Picanto (identyczną jak na egzaminie w WORD), prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu miejskim, na trasach egzaminacyjnych  oraz na drogach poza terenem zabudowanym.

• SYMULATOR!

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00
  •  KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII C
DAF LF 55 (identyczny jak na egzaminie) oraz MAN 12-240 TGL
________________________________________WYMAGANIA
•    wiek na kategorią C – ukończone 21 lat lub 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną
•    odpowiedni stan zdrowia,DOKUMENTY:
•    orzeczenie lekarskie, mozliwe do uzyskania na miejscu w siedzibie Akademii,
•    kopia prawa jazdy kategorii B, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie na kat. B,
Do zapisu niezbędny jest  numer identyfikacyjny pobrany z odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Wydziału Komunikacji oraz badania psychotechniczne.
UPRAWNIENIA
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD-zie, uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (bez przyczep),CZAS TRWANIA SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne minimum 20 godzin

•    zajęcia praktyczne 30 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala sie je indywidualnie z instruktorem,

RODZAJ SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie  (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 20 godzin),
•    zajęcia praktyczne – jazdy samochodem marki  DAF LF 55  (identyczny jak na egzaminie) oraz MAN 12-240 TGL  , prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu drogowym w  mieście i poza miastem,

 

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00
  •   KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII E do C

DAF LF 55  (identyczny jak na egzaminie) z przyczepą typu ‚TANDEM’
________________________________________

WYMAGANIA do przyjęcia na kurs:
1.    posiadanie prawa jazdy kategorii C, lub zdany egzamin na tą kategorią,
2.    wiek na kategorią E do C – ukończone 21 lat lub 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną,
3.    odpowiedni stan zdrowia

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA:
1.    kserokopia prawa jazdy kat C, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie tej kategorii,
2.    orzeczenie lekarskie jeżeli posiadane badanie na kat. C utraciło ważność. lub ksero badania na kat C jeżeli badanie jest jeszcze ważne.

UPRAWNIENIA uzyskiwane po ukończeniu szkolenia:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD-zie, uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepami,

CZAS TRWANIA szkolenia:
1.   zajęcia teoretyczne minimum 20 godzin ,
2.    zajęcia praktyczne 25 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala się je indywidualne z instruktorem,

RODZAJ SZKOLENIA
1.    zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 20 godzin), słuchacz ma obowiązek odbyć szkolenie teoretyczne ale nie zdaje egzaminu z części teoretycznej w WORD-zie,
2.    zajęcia praktyczne – jazdy samochodem marki DAF LF 55   z przyczepą tandem(zestaw jest identyczny jak na egzaminie w WORD-zie) , prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu drogowym w mieście i poza miastem,

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00
  •   KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII D

Autobus Mercedes oraz Autosan (identyczny jak na egzaminie)________________________________________

WYMAGANIA
•    wiek na kategorię D – ukończone 24 lata (21 dla osób, które ukończyły kwalifikacje wstępna)
•    odpowiedni stan zdrowia,

DOKUMENTY wymagane do przyjęcia na kurs
•    orzeczenie lekarskie, możliwe do uzyskania na miejscu w siedzibie Akademii,
•    kopia prawa jazdy kategorii B, lub zaświadczenie o zdanym egzaminie na kat. B,

UPRAWNIENIA
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w WORD-zie, uprawnia do kierowania autobusem , ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (bez przyczep),

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne minimum 20

•    zajęcia praktyczne 60 godzin są prowadzone w godzinach od 7.00 do 22.00 i ustala się je indywidualnie z instruktorem,

RODZAJ SZKOLENIA
•    zajęcia teoretyczne wykłady i ćwiczenia w systemie komputerowym identycznym jak na egzaminie w WORD-zie  (o ich ilości decyduje słuchacz minimum 20 godzin),
•    zajęcia praktyczne – jazdy autobusem (identycznym jak na egzaminie w WORD-zie) , prowadzone są na placu do manewrów podstawowych oraz w ruchu drogowym w  mieście i poza miastem,

Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek , ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00