Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej (wymiana prawa jazdy):
  •  kwalifikacja wstępna prawo jazdy C lub D     
  •  szkolenia okresowe (Świadectwo Kwalifikacji kat. C i D)
  •  kwalifikacja uzupełniająca