Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości jest placówką oświatową niepubliczną, która działa na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – zaświadczenie Nr. 39. Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.04/00129/2007.

 

Firma nasza współpracuje z firmą Buch-Car z siedzibą w Błoniu pod Warszawą, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu profesjonalnych szkoleń, wspierana wiedzą uznanych ekspertów. Szczególną rekomendacją jest udział w szkoleniach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji i Straży Pożarnej oraz wysokie oceny od naszych Klientów. Dajemy gwarancję najwyższej jakości usług z zakresu szkoleń dla kierowców zawodowych . Oferta nasza obejmuje kompleksowe doradztwo, dostosowane do Państwa indywidualnych i wymaganych prawem potrzeb. Możemy ponadto wspierać lub wyręczyć Państwa w składaniu wyjaśnień przed organami państwowymi. Pozwala to budować Państwa zaufanie i przywiązanie do naszej firmy, stanowiące dla nas najwyższą wartość.

 

Posiadamy nowoczesne dobrze wyposażone (sprzęt audio wizualny – projektory multimedialne, telewizory, rzutniki, wizualizery, tablice) sale wykładowe, opracowane programy szkoleń, pomoce dydaktyczne – tematyczne filmy wideo, foliogramy, opracowania. Zatrudniamy wysoko-wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe (inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, lekarzy – I pomoc przedlekarska, zawodowych funkcjonariuszy PSP- szkolenia p.poż. inspektorów Inspekcji Sanitarnej, doświadczonych inspektorów BHP oraz specjalistów z poszczególnych dziedzin). Współpracujemy także z Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku w zakresie naboru chętnych i realizacji szkoleń dla maszynistów. Prowadzimy również sprzedaż wyposażenia związanego z transportem . Proponowane przez nas wyposażenie odpowiada standardom europejskim i umożliwia racjonalne prowadzenie działalności z zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa bez ponoszenia zbędnych kosztów. Ponadto oferujemy książki i podręczniki m.in. poradnik Transport Drogowy Towarów Niebezpiecznych B. Hancyk, K. Grzegorczyk R. Buchcar oraz umową ADR . Oferta obejmuje tarcze do tachografów, pasy ładunkowe, oraz wyposażenie ADR m.in. także tablice, nalepki, pisemne instrukcje, latarki, gaśnice, sorbenty, zestawy ADR , zestawy EKO itd