Szkolenie przeznaczone dla przewoźników drogowych i kierowców zawodowych.
Obejmuje omówienie polskich i unijnych przepisów o czasie pracy kierowców zawodowych w ruchu krajowym i międzynarodowym w powiązaniu z tachografami analogowymi i wykresówkami oraz obowiązującymi już tachografami cyfrowymi i kartami tachograficznymi. Uczestnicy szkolenia bądź również brać udział w praktycznym obliczaniu harmonogramów czasów pracy kierowców.

Czas pracy kierowcy – w odniesieniu do norm dot. wymaganych odpoczynków dziennych i tygodniowych, przerw oraz maksymalnych czasów prowadzenia pojazdu: zmiana przepisów od 11 kwietnia 2007r. (Rozporządzenie WE 561/2006), omówienie różnic – Rozporządzenia Rady EWG Nr 3820/85 a Rozporządzenia WE 561/2006, ustawy o czasie pracy kierowców, tachograf cyfrowy – wymogów dot. instalacji oraz zasad przechowywania danych przez przedsiębiorcą, oraz umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).