Analiza danych z wykresówek, kart i tachografów cyfrowych – prowadzenie rozliczania   czasu pracy zatrudnionych kierowców pod kontem ewentualnej kontroli ITD. w przedsiębiorstwie,
Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z pracą kierowcy, czas pracy kierowców, metody kontroli pracy kierowców, wykrywanie nieścisłości w wykresówkach – próby manipulacji w zapis, wyłączniki tachografu, zasady używania tachografów cyfrowych;
  • Przepisy obowiązujące w transporcie drogowym oraz przewozach na potrzeby własne- stan prawny obowiązujący oraz zmiany w 2007r. m.in.:
  • kontrola merytoryczna i techniczna w sprawach związanych z przestrzeganiem przez
  • zatrudnionych kierowców Rozporządzeń UE Nr 3820/85 (obowiązuje tylko do 11.04.2007r. ) – nowe zmieniające Rozporządzenie Nr 561/2006 ) oraz Nr 3821/85 ;
  • elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych – audyt czasu pracy zatrudnionych kierowców,