Cele szkolenia:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:
– posiadać podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic,
– znać warunki techniczne dozoru technicznego,
– znać budowę żurawia,
– znać sprzęt podstawowy i pomocniczy,
– znać zasady prawidłowej eksploatacji żurawia,
– znać przepisy bhp obowiązujące operatora żurawia,
– potrafić w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje uprawnienia z Urzędu Dozoru Technicznego + zaświadczenie UE.

 Program szkolenia:

 1. Ogólne wiadomości o dźwignicach.
  2. Wiadomości o dozorze technicznym.
  3. Budowa żurawi.
  4. Sprzet pomocniczy.
  5. Eksploatacja żurawi.
  6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.
  7. Zajęcia praktyczne.

 Wykładowcy:

Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem oraz stażem zawodowym.

Ukończenie warsztatów potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez KATiP oraz zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego  + zaświadczenie UE.

Uprawnienia do obsługi żurawi przyznawane są w dwóch kategoriach:

 • kategorii II Ż uprawniającej do obsługi żurawi:

                    – samojezdnych,

                    – przenośnych

                    – stacjonarnych;

 • kategorii I Ż uprawniającej do obsługi żurawi:

                    – wieżowych,

                    – szynowy

Zaświadczenia uprawniające do obsługi ważne są na czas nieokreślony.

KONTAKT I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: